KURY W WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁCE DROBIARSKIEJ “DROB” S.A

Wielkopolska Spółka Drobiarska Drob S.A. jest producentem brojlerów czyli piskląt kurzych mięsnych, kurek z przeznaczeniem na towarowe stada znoszące jaja konsumpcyjne oraz ogólnoużytkowych na potrzeby przydomowego wiejskiego utrzymania.

Największą i dynamicznie rozwijającą się gałęzią jest produkcja brojlerów. Dla uzyskania doskonałego surowca firma nasza wybrała najlepsze na świecie materiały hodowlane Ross, Hydro, Cobb, jak również nowoczesne technologie zarówno na fermach jak i w zakładach wylęgowych.

Jak podają wyniki wielu testów i własne obserwacje brojlery powstałe z tych stad reprodukcyjnych są genetycznie zaprogramowane na najszybszy przyrost masy mięśniowej, doskonałą przeżywalność i bardzo dobrą konwersję paszy. Imponujące są również u tych brojlerów parametry poubojowe, szczególnie wydajność rzeźna a co najważniejsze wysoki uzysk mięśni piersiowych.

Dla pełni wykorzystania potencjału genetycznego niezbędne jest również utrzymanie warunków środowiskowych na optymalnym poziomie oraz organizacja pracy w połączeniu z profilaktyką i kontrolą weterynaryjną. Zapewniają to dwie własne fermy w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt, a ich działanie ma na celu utrzymanie kur o najwyższym stopniu ujednolicenia przede wszystkim pod względem wiekowym, rasowym, fizjologicznym, immunologicznym i żywieniowym.

Pierwsza ferma w Dąbrówce Kościelnej w ciągu roku prowadzi dwa cykle odchowu stad reprodukcyjnych do 18-tego tygodnia życia ptaków w ilości po 35 tysięcy kurek. Wszystkie zabiegi w czasie odchowu a więc utrzymanie odpowiednich programów żywieniowych, świetlnych, weterynaryjnych oraz odpowiedniej selekcji doprowadzają do dojrzałości płciowej i wywołania nieśności na najwyższym poziomie jakościowym i ilościowym.

Druga ferma w Gronowie po otrzymaniu kur z Dąbrówki Kościelnej przeprowadza jeden cykl produkcji jaj w ciągu roku. Odpowiednie programy oraz zarządzanie pozwalają utrzymać kury w wieku od 18-tego do 64-tego tygodnia życia w kondycji pełnej produktywności.

Spółka “Drob” kooperuje również z fermami reprodukcyjnymi, które odbierają odchowane kury z Dąbrówki Kościelnej a w okresie produkcji stad dostarczają jaja wylęgowe do jej zakładów wylęgowych.

Jaja trafiające do zakładów wylęgowych poddawane są inkubacji zgodnie z technologią Petersime. Uzyskane pisklęta po odpowiedniej selekcji trafiają na fermy towarowe za pośrednictwem specjalistycznego transportu. Ich doskonała wartość biologiczna pozwala tam w pełni wykorzystać ich możliwości użytkowe.