wszystkie pola obowiązkowe

Produkcja g?si

PRODUKCJA PISKL?T G?SICH W WIELKOPOLSKIEJ SPÓ?CE DROBIARSKIEJ "DROB" S.A.

 

piskl?ta g?si Bia?ej Ko?udzkiej to miesza?ce W 31 powsta?e w wyniku skojarzenia samców W 33 rodu mi?snego z samicami W 11 rodu nie?nego

pochodz?ce po monitorowanych rodzicach, szczepionych przed i w trakcie sezonu nie?nego przeciwko chorobie Dersy'ego

 


charakteryzuj?ce si?:
  • bardzo dobr? zdrowotno?ci?
  • niskim zu?yciem paszy
  • szybkim tempem wzrostu
  • wysok? warto?ci? cech mi?snych

produkowane w zak?adach wyl?gowych w:

  • Gnie?nie
  • Nowym Tomy?lu
  • Wschowie

sprzedawane we wszystkich zak?adach Spó?ki Drob S.A.

Piskl?ta nasze s? doskona?ym produktem do wytuczenia M?ODEJ POLSKIEJ G?SI OWSIANEJ.

 

tel. 61 872-76-77
tel. 61 872-76-73
tel./fax 61 872-78-51
e-mail: info@drob.com.pl

Copyright © 2012 Drob S.A.

projekt i wykonanie: artiworks.pl