wszystkie pola obowiązkowe

Oferta

W    OFERCIE    PRODUKTÓW    ZAK?ADÓW   I   FERM    WIELKOPOLSKIEJ    SPÓ?KI DROBIARSKIEJ  " DROB"   S.A.    ZNAJDUJ? SI?:

piskl?ta kurze

 • mi?sne - brojlery rasy Ross, Cobb i Hydro
     - zapewniamy mo?liwo?? podzia?u piskl?t na kurki i kogutki przez seksowanie
 • kurki z przeznaczeniem na towarowe stada produkuj?ce jaja konsumpcyjne
 • ogólnou?ytkowe

piskl?ta g?sie - G?si Bia?e Ko?udzkie (dwurodowy mieszaniec W 31)

piskl?ta kacze

 • Pekin
 • miesza?ce

piskl?ta indycze

odchowane kurki

 • na towarowe stada produkuj?ce jaja konsumpcyjne
 • na reprodukcyjne stada mi?sne produkuj?ce jaja wyl?gowe
     - odbiorcy tych stad maj? zagwarantowany odbiór jaj wyl?gowych w Zak?adach Spó?ki
     - istnieje mo?liwo?? cz??ciowego rozliczania w dostawach jaj

jaja wyl?gowe kur mi?snych

us?ugi wyl?gowe

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY


piskl?ta kurze

 • tre?? wst?pna

zobacz szczegóły oferty

piskl?ta g?sie


piskl?ta kacze


piskl?ta indycze


odchowane kurki

tel. 61 872-76-77
tel. 61 872-76-73
tel./fax 61 872-78-51
e-mail: info@drob.com.pl

Copyright © 2012 Drob S.A.

projekt i wykonanie: artiworks.pl